logo

Zakres usług ewidencjonowanych:   - nadzory budowlane inwestorskie
   - nadzory konserwatorskie obiektów zabytków
   - kosztorysy budowlane (inwestorskie, ofertowe, powykonawcze)
   - inwentaryzacje obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych
   - adaptacje projektów
   - plany zagospodarowania działek budowlanych
   - projektowanie małej architektury
   - badanie i ocena stanu technicznego budynków i budowli hydrotechnicznych
   - orzeczenia techniczne
   - kontrole okresowe budynków
   - przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków
   - sprzedaż gotowych projektów domów jednorodzinnych, garaży i budynków gospodarczych
kbprojekt